Oferta

Biuro Rzeczoznawczo – Handlowe Józef Madera

Oferta

W zakres mojej działalności wchodzą profesjonalne usługi rzeczoznawcze w następującym zakresie:

 • Rekonstrukcja wypadków i kolizji drogowych z użyciem programu V-SIM 5.0
  (ustalenie przebiegu i przyczyny wypadku, określenie przepisów naruszonych przez uczestników wypadku, opinie o możliwości uszkodzenia pojazdów w konkretnych okolicznościach),
 • Wydawanie opinii i ekspertyz z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego, na potrzeby Sądów, Policji, Prokuratury, osób fizycznych i firm ubezpieczeniowych.
 • Sporządzanie kosztorysów napraw pojazdów w systemach Audatex i DAT,
 • Wycena wartości rynkowej pojazdów w systemie Info-Ekspert,
 • Wycena wartości rynkowej maszyn i urządzeń,
 • Wyceny pojazdów sprowadzonych z zagranicy, dla potrzeb ustalenia wysokości podatku akcyzowego.
 • Wykonywanie dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu zabytkowego (opinia dla Konserwatora Zabytków, Karta ewidencyjna obiektu zabytkowego, wniosek do Stacji Kontroli Pojazdów),
 • Doradztwo w zakresie likwidacji szkód powstałych w ramach ubezpieczeń OC i Auto Casco,
 • Ustalanie danych identyfikacyjnych pojazdów na potrzeby Wydziałów Komunikacji,

A Państwu, w czym mogę pomóc?