O mnie

Biuro Rzeczoznawczo – Handlowe Józef Madera

Biuro Rzeczoznawczo – Handlowe Józef Madera

O mnie

Prowadzone przeze mnie Biuro Rzeczoznawczo-Handlowe w Szczecinie powstało w 1999 roku. Od tego czasu nieprzerwanie zajmuje się profesjonalną działalnością w zakresie niezależnego, szeroko rozumianego rzeczoznawstwa samochodowego.

Kompetencje rzeczoznawcy techniki samochodowej i ruchu drogowego uzyskałem w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Samochodowych „Ekspertmot” z siedzibą w Warszawie, z którym współpracuję od początku swojej działalności.

centrum-certyfikacji-rzeczoznawcow-samochodowych-jozef-madera-certyfikat

Kwalifikacje

Wierzę, że tylko stały rozwój pozwala na fachową oraz skuteczną pomoc. Dlatego nieustannie poszerzam swoją wiedzę i podwyższam kwalifikacje. Obecnie posiadam następujące uprawnienia związane z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy samochodowego:

  • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), B (ruch drogowy), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2351,
  • Certyfikat kompetencji nr 092/01/04/07/10/13/16/22 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie: - techniki samochodowej (CA), - ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych (CB), - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC), pojazdy zabytkowe (CZ), wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
  • Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego wydane przez ministra właściwego do spraw transportu; numer identyfikacyjny listy ministerstwa: RS 000125 (lista rzeczoznawców samochodowych);
  • Uprawnienia biegłego sądowego Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie techniki samochodowej, ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych (lista biegłych sądowych SO w Szczecinie);
  • Uprawnienia biegłego skarbowego Izby Skarbowej w Szczecinie, uprawniony do szacowania majątku zobowiązanego w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych (wpis na listę biegłych skarbowych pod pozycją nr 23);
  • Uprawniania Rzeczoznawcy Inspekcji Handlowej do spraw jakości produkcji lub usług w zakresie techniki samochodowej oraz wycen i kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych (wpis na listę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie - pozycja 26);
  • Uprawnienia Eksperta pojazdów zabytkowych - rekomendacja Zespołu Porozumiewawczego Ekspertów Pojazdów Zabytkowych, Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie (lista ekspertów d/s pojazdów zabytkowych) poz. 21.

Skorzystaj z pomocy specjalisty

Według statystyk aż 90% wypłacanych w Polsce odszkodowań jest zaniżonych.

Oddaj sprawy w profesjonalne ręce i miej pewność, że wypłacono Ci
równowartość pełnej wartości szkody.