O mnie

Biuro rzeczoznawcy samochodowego – Józef Madera

Prowadzone przeze mnie Biuro Rzeczoznawczo-Handlowe powstało w 1999 roku w Szczecinie i od tego czasu nieustannie zajmuję się profesjonalną działalnością w zakresie szeroko rozumianego rzeczoznawstwa samochodowego. Podstawą prawną funkcjonowania mojej firmy jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Kompetencje rzeczoznawcy techniki samochodowej i ruchu drogowego uzyskałem w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Samochodowych „Ekspertmot” z siedzibą w Warszawie i od początku swej działalności współpracuję z tym Stowarzyszeniem, nieustannie też poszerzam swoją wiedzę i podwyższam kwalifikacje. Obecnie posiadam następujące uprawnienia związane z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy samochodowego:

Rzeczoznawca Stowarzyszenia

Numer legitymacji członkowskiej 2351. Posiadam uprawnienia w zakresie sylwetek: A – technika samochodowa, B – ruch drogowy, C – analiza i kalkulacje napraw pojazdów. Regularnie odnawiam certyfikat kompetencji nr 092 /01/04/07/10/13/16 w zakresie:

  • technika samochodem (CA)
  • ruch drogowy i rekonstrukcja wypadków drogowych (CB)
  • wycena wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów naprawy (CC).
Rzeczoznawca samochodowy

Uprawnienia o numerze RS 000125 nadane przez Ministra Infrastruktury, dające możliwość wykonywania opinii i ocen technicznych przedstawianych urzędom, w tym zwłaszcza wydziałom komunikacji i stacjom kontroli pojazdów.

Biegły sądowy

Uprawnienia w zakresie techniki samochodowej, ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych nadane wpisem na listę biegłych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie. Opinie biegłego sądowego wykonywane są na zlecenie organów procesowych – sądy, policja, prokuratura.

Biegły skarbowy

Kompetencje nadane przez Izbę Skarbową w Szczecinie – wpis na liście biegłych skarbowych pod pozycją 23 – uprawniające do szacowania majątku zobowiązanego w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych.

Rzeczoznawca Inspekcji Handlowej

Uprawnienia Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie – wpis na listę pod pozycją nr 26.

Rzeczoznawca do spraw jakości produkcji lub usług w zakresie techniki samochodowej oraz wycen i kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych.

Ekspert pojazdów zabytkowych

Rekomendacja Zespołu Porozumiewawczego Ekspertów Pojazdów Zabytkowych Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie – wpis na liście pod pozycją numer 22, upoważniająca do sporządzania opinii dotyczących pojazdów zabytkowych, historycznych i  unikatowych, przedkładanych w urzędach ochrony zabytków firmach ubezpieczeniowych, wydziałach komunikacji urzędach celnych .